novot novot novot

Z dôvodu preventívnych opatrení  na predchádzanie vzniku a šíreniu ochorenia koronavírusom

platí až do odvolania zákaz návštev v našom zariadení 

sa až do odvolania v našom zariadení  neuskutočňujú podujatia

od 25. 3. 2020 až do odvolania sa pozastavuje poskytovanie sociálnych služieb ambulantnou formou