novot novot novot

 

 

03.apríl 2018 

 Odinštalovanie výstavy- Žilina

09.apríl 2018 

  Evanjelické bohoslužby

10.apríl 2018 

  Farský klub Lokca

11.apríl 2018 

 Beseda s lesníkom

   17.apríl 2018 

  Divadelné predstavenie- Kráľ Lear

19.apríl 2018 

  8.ročník stolnotenisového turnaja zamestnanci - prijímatelia

24.apríl 2018 

 "Deň Zeme"- jarné upratovanie areálu zariadenia

                      30.apríl 2018 

 Stavanie mája