novot novot novot

 

 

01.február 2018 

 Vysluhovanie sviatosti zmierenia a slávenie svätej omše

05.február 2018 

  Evanjelické bohoslužby

07.február 2018 

  Farský klub Lokca

08.február 2018 

 Divadelné predstavenie - Výkriky bez ozveny

   08.február 2018 

 Fašiangová zábava

14.február 2018 

  Výroba Valentínok

27.február 2018 

 Divadelné predstavenie- Ferdo Mravec