novot novot novot

 

 

05- 06.jún 2018 

 330 hrmených – oživme ľudové tradície z kraja Juraja Jánošíka,   CSS  Straník, Terchová

07. jún 2018 

  Senior let ´s dance – tanečná súťaž seniorov, CSS Orava, Tvrdošín

08. jún 2018 

 Skrášľovací deň - študentky zo SOŠ Námestovo budú poskytovať   služby kaderníčky a kozmetičky od 09.00 hod.

13. jún 2018 

 Stretnutie s farským klubom Lokca spojené s opekačkou,     loptovými hrami......

   18. jún 2018 

  Evanjelické bohoslužby

19. jún 2018 

  Deň otcov - posedenie spojené s vystúpením ZŠ Novoť o 10:00 hod.

27. jún 2018 

 Športové dopoludnie aktivity v zariadení

                      28. jún  2018      

 Výlet vozičkárov k Oravskej priehrade