novot novot novot

 

07. 11. 2018

Spomienka na zosnulých a návšteva cintorína spojená     

s prechádzkou

 

08. 11. 2018

Skrášľovací deň

 

14. 11. 2018

Návšteva detí z Farského klubu Lokca

 

16. 11. 2018

Katarínska zábava

 

23. 11. 2018

Zimná výzdoba zariadenia

 

23. 11. 2018

Vysluhovanie evanjelických bohoslužieb

 

29. 11. 2018

Výroba adventných vencov