novot novot novot

 

03. 10. 2018

6. ročník podujatia Domov Domovu – KD Zákamenné

04. 10. 2018

Vysluhovanie sviatosti zmierenia a slávenie sv.  omše

v zariadení

10.10.2018

Krížovkársky turnaj - v zariadení

19.10.2018

Výroba vencov – v zariadení

26.10.2018

Úprava hrobov + jesenná prechádzka - miestny cintorín

29.10.2018

Stretnutie s Farským klubom Lokca - FK Lokca

29.10.2018

Október – mesiac úcty k starším, 

vystúpenie detí zo ZŠ Novoť  - v zariadení

31.10.2018

Vysluhovanie evanjelických bohoslužieb - v zariadení