novot novot novot

01.02.2019

EVANJELICKÉ  BOHOSLUŽBY

 

14.02.2019

VÝROBA  VALENTÍNSKYCH  SRDIEČOK

 

20.02.2019

NÁVŠTEVA  DETI  Z  FARSKÉHO  KLUBU  LOKCA

 

21.02.2019

MARATÓN  SPOLOČENSKÝCH   HIER

 

27.02.2019

FAŠIANGOVÁ  ZÁBAVA