novot novot novot

Čas uteká podľa toho, s kým sme.

William Shakespeare

 

Každý mesiac pripravujeme pre našich prijímateľov niekoľko zaujímavých akcií, podujatí...