novot novot novot

Naše zariadenie ponúka pre prijímateľov možnosť  využiť aj iné služby a to najmä:

  • ochranu práv a právom chránených záujmov,
  • poradenstvo resp. sprostredkovanie pomoci pri riešení problémov prijímateľa (finančné, právne, ...)
  • spravovanie financií formou spoludisponentstva k osobnému účtu prijímateľa
  • zabezpečovanie služieb kaderníčky, masérky, pedikérky