novot novot novot

 

 

"Na ľaľa, takto sa tu máme..." 

 (výrok prijímateľa Jozefa)

 

Aktuálne informácie o živote v našom zariadení 

 

rok 2019

December - čas zázrakov

Výroba adventných vencov

Katarínska zábava

Navštívili nás deti zo Zákamenného

Všetkým, ktorí tu už nie su ...

Zúčastnili sme sa ...

Október - mesiac úcty k starším

Šarkániada 2019

Spevom ožil náš domov

Deň otvorených dverí a oslavy 30. výročia otvorenia zariadenia

Športové hry Psczyna

Guľáš pri príležitosti 30.výročia otvorenia zariadenia

Seniorská rybka 2019

Septembrový skrášľovací deň.

Orava v kocke

Senior Lets Dance 2019

Naše leto II.

Naše leto

Stolnotenisový turnaj Oravy v Zákamennom

Športový deň s Farským klubom Lokca

Deň otcov

Turnaj v hre Boccia

Športové hry v Terchovej

Hráj a nehnevaj sa

Majáles a váľanie mája

Konečne ideme "von"

Deň matiek

Poľovnícka výstava v našej obci

Máj, máj, máj zelený...

Chráňme si krásu okolo nás

Veľká noc 2019

Sme súťaživí a ide nám to

Všetko krásnie, krásnieme aj my

Plasty v našom živote

Oslavy MDŽ

Marec mesiac knihy

Fašiangy, Turíce ...

Loptička sem, loptička tam ...

Maratón hier

Kde sa vzal, tu sa vzal, pri záhrade ráno stal

Deň sv. Valentína

Opäť sa k slovu dostávajú hrebeň, nožnice, fén ...

Keď sa spoji mladosť a energia s múdrosťou a skúsenosťou staroby

Návšteva poteší zahreje

rok 2018

Krížovkársky turnaj

Domov Domovu

Spoločná modlitba k sviatku sv. Michala archanjela

Rozlúčka s letom - "šarkaniáda"

Stretnutie s deťmi z Farského klubu Lokca

Opekačka a prechádzka k jazierkam

Skrášľovací deň

Výlet vozíčkarov k rezbárskym výtvorom -  Zákamenné 

Posedenie pri hudbe spojené s opekačkou

Výlet na Oravskú železnicu 

Múzeum Oravskej dediny - Zuberec 

Prechádzka k vyhliadkovej veži

Vysluhovanie sviatosti zmierenia a sv. omša v kaplnke zariadenia

Športové dopoludnie pri ZŠ Novoť

Poľovnícka súťaž

Výlet vozíčkarov na EDYHO RANČ  

Výlet k soche Ježiša Krista v Kline

Prechádzka k miestnej koniarni

Výlet  vozíčkarov k Oravskej priehrade

Stolnotenisový turnaj Oravy - IV. ročník

Športové dopoludnie v našom zariadení

Seniorská rybka

Turnaj boccia v mesiaci jún

Deň otcov spojený s vystúpenímm detí zo ZŠ Novoť 

Stretnutie s deťmi z Farského klubu Lokca spojené s opekačkou

Skrášľovací deň

Senior Let´s Dance

Športové hry v Terchovej - "330 hrmených"

Váľanie mája

Turnaj boccia 6. ročník - CSS PRAMEŇ

Majáles

Biblická olympiáda 8. rocnik - TAU Turie

Stretnutie s Farským klubom Lokca v mesiaci máj

Deň matiek a vystúpenie detí zo ZŠ Novoť 

Jar v záhrade

Stavanie MÁJA

Stolnotenisový turnaj -VIII. ročník

Stretnutie s Farským klubom Lokca v mesiaci apríl

Evanjelické  bohoslužby

Turnaj v sjoelen 

Maľovanie veľkonočných vajíčok

Čítame spoločne

Vystúpenie detí zo ZŠ Novoť

Pobožnosť krížovej cesty v pôstnom období

Vysluhovanie sv. zmierenia a sv. omša v marci

Divadelné predstavenie Ferdo Mravec

Výroba "Valentínok"

Oslava narodenín pána Miroslava

Fašiangová zábava

Stretnutie s Farským klubom Lokca - február

"Aj my sa chceme páčiť!"

Evanjelické bohoslužby

Vystúpenie CVČ Rabča

Stretnutie s Farským klubom Lokca

Novoročné posedenie

rok 2017

Zdobenie vianočného stromčeka a varenie vianočného punču

Pečenie vianočných medovníkov a oblátok

Mikulášsky stolnotenisový turnaj

Tvorivé dielne v ZŠ Novoť

Prišiel k nám Mikuláš

Katarínska zábava

Senior Let´s Dance

Vystúpenie detí zo ZŠ Zákamenné a ZŠ Novoť

Evanjelické bohoslužby

Návšteva miestneho cintorína

Svet fantázie inými rukami

Domov domovu

Posedenie pri harmonike

Stretnutie s otcom biskupom Mons. Štefanom Sečkom

Septembrové stretnutie s Farským klubom Lokca

Šarkaniáda

Divadelné predstavenie - "Národný cintorín"

Aj my chceme byť krásni!

5 proti 5 (vedomostná súťaž)

Vysluhovanie sv. zmierenia a sv. omša v mesiaci august

Evanjelické bohoslužby

Uctili sme si relikvie svätých

Výlet na Oravskú priehradu

 "Guľášpárty" v areáli zariadenia

Návšteva hasičského múzea v Martine 

Seniorská rybka

Návšteva múzea kávy v Krušetnici

Wellness v škole

Návšteva miestnej koniarne

Vylet vozičkárov na Oravskú priehradu

Stolnotenisový turnaj v Zákamennom - III. ročník

Poľovnícka súťaž

Výlet do Meander Park Oravice

Divadelné predstavenie - Martinko Klingáč

Oslava dňa otcov

Športové hry v Terchovej

Spoločné júnové stretnutie s Farským klubom Lokca

Krásni v každom veku

Váľanie MÁJA 

Výlet do Meander Park Oravice

Výlet do Žiliny

Jar v záhrade a na našich balkónoch

Majáles

Prechádzka májovou prírodou

Deň matiek

Pečenie moravských koláčov

Stavanie MÁJA

Dni "ZEME" v našom zariadení

Apríl mesiac lesov

Veľkonočná výzdoba

Skrášľovací deň

Mozgový strečing v CSS ORAVA Tvrdošín

Svätá omša a posvätenie zariadenia v kaplnke Božieho milosrdenstva

Aprilové stretnutie s Farským klubom Lokca

Boccia nás baví

Spoločné čítanie pri šálke čaju a návšteva obecnej knižnice

Jarná výzdova zariadenia

Návšteva hvezdárne v Žiline

Marcové stretnutie s Farským klubom Lokca

Naše denné centrum má otvorené dvere pre všetkých

Oddych a relax v Aquarelaxe Oravice

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde

"Svetový deň chorých" a stretnutie s Farským klubom Lokca

Oslava narodenín Petera a Miroslava 

Výroba valentínskych srdiečok

Spoločné stretnutie s členmi Jednoty dôchodcov Zákamenné

Spoločný turnaj "boccia" v našom zariadení

Vysluhovanie sv. zmierenia a sv. omša v mesiaci február

Zimné radovánky - stavanie snehuliaka

Vystúpenie detí z CVČ a dôchodcov z Rabče

Stretnutie s Farským klubom Lokca v CSS STUDIENKA

Silvestrovské a novoročné posedenie

rok 2016

Čas vianočný - slávenie štedrej večere, požehnanie zariadenia

Pečenie vianočných medovníkov a oblátok

Vianočné stretnutie s Farským klubom Lokca

Výlet do Meander Park Oravice

Adventný čas a Vianočné trhy v Novoti

Stretnutie s Mikulášom

Mikulášsky stolnotenisový turnaj v CSS ORAVA a CSS Žarec

Tradičná Katarínska zábava 2016

Návšteva rodnej obce biskupa Jána Vojtaššáka

Futbalový turnaj

"Budeme krásni"

Vysluhovanie sv. zmierenia a dušičková sv. omša

Návšteva miestneho cintorína

Október - mesiac úcty k starším  2016

Stretnutie s Farským klubom Lokca - október 2016

Domov domovu 2016

Vedomostný kvíz

Vysluhovanie sviatosti zmierenia a sv. omša v kaplnke

Oddych v Aquarelaxe Oravice

Piati proti piatim

Návšteva Farského klubu Lokca v našom zariadením

Turnaj boccia v našom zariadeni

Dožinky v Námestove

Výroba a púšťanie šarkanov

Zber úrody z našej záhradky

Spoločne sme sa skrášlili

Prechádzka náučným chodníkom v Oravskej Lesnej

Pobytový výlet spojený s "guľáš párty" v Penzióne Maják

Športový deń v našom zariadení

Turnaj boccia v Zázrivej 

Júlová opekačka pri chate

Výlet na pútnické miesto Ludźmierz

Stolnotenisový turnaj Oravy v Zákamennom

Výlet vozičkárov na nabrežie ORAVSKEJ PRIEHRADY

Prechádzka júlovou prírodou

Turnaj boccia v našom zariadení

IV. ročník Senior Let´s Dance

Oslava dňa otcov

Kysucké športové hry seniorov

Senior nehnevaj sa

Opekačka s FK Lokca

Skrášľili sme sa

Aquarelax Oravice - jún 2016

Denné centrum

Slávenie svätej omše

Váľanie mája 

Oslava narodenín pána Severína

Božie milosrdenstvo prezentované FK Lokca

Relaxovali sme v bazéne

Turnaj boccia - Ružomberok

Majáles

Učili sme sa individuálne plánovať

Terapia kvetmi

Prechádzka jarnou prírodou

Oslava dna matiek

Brigáda v záhrade

Stavanie mája

Biblický kviz

Popoludnie s Farským klubom Lokca

Apríl mesiac leso

Aquarelax Oravice

Veľkonočný turnaj v stolnom tenise

Turnaj v Sjoellen

Pôstne obdobie

Maľovanie veľkonočných vajíčok

Skrášľovací deň 

Aquarelax Oravice

Návšteva obecnej knižnice

Púť do Zákamenného

Oslava MDŽ

Krížová cesta s FK Lokca

Aquarelax Istebná

Príjemné posedenie

Sv.Valentín

Oslava narodenín

Miniliga Boccia

Fašiangová zábava

Stavanie snehuliaka

Vystúpenie detí z CVČ Rabča

Skrášľovací deň

Popoludnie s FK Lokca

Vystúpenie detí

Stretnutie s priateľmi

Novoročné posedenie

 

Naš život v uplynulých rokoch: