novot novot novot
Veriacim umožňujeme prežívať a napĺňať ich duchovné potreby.
V centre máme zriadenú kaplnku Božieho milosrdenstva, v ktorej majú prijímatelia  možnosť napĺňať svoje duchovné potreby.


 

 

 

 

  • Prijímatelia rímsko-katolíckeho vierovyznania majú možnosť každý deň zúčastňovať sa svätej omše prostredníctvom priameho prenosu z blízkeho kostola, prijímať Eucharistiu vždy v nedeľu a prijať sviatosť zmierenia jeden krát mesačne.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

  • Prijímatelia evanjelického vierovyznania majú možnosť zúčastňovať sa na bohoslužbe vždy, keď ná navštívi ich duchovný (minimálne 4x ročne). Bohoslužba je spojená so spoveďou a prijímaním Večere Pánovej.