novot novot novot

Kultúrne podujatia, výlety

Našim cieľom je, aby prijímatelia sociálnych služieb v  CSS STUDIENKA prežívali čo najplnohodnotnejší život. Organizujeme preto výlety, zábavy, posedenia, oslavy a pod.
Pozývame medzi nás školy, kluby dôchodcov, folklórne súbory..., aby svojimi vystúpeniami spestrili život našich prijímateľov.