novot novot novot

Kontakty:

Centrum sociálnych služieb STUDIENKA

029 55 Novoť 976

Tel: 043/559 01 97, 559 02 87

e-mail: css.studienka@vuczilina.sk

 

RIADITEĽKA:
Mgr. Katarína Kuchťáková
Tel: 0948 985 019; 043/552 42 87; spojovateľka 043/5590197, 5590287 (kl.102)
e-mail: katarina.kuchtakova@vuczilina.sk

 

Sestra -  osoba zodpovedná za poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti

Mgr. Marta Prokopová

Tel: spojovateľka 043 / 559 01 97 alebo 043 / 559 02 87  (kl. 104)

 e-mail: marta.prokopova@vuczilina.sk

Sociálny pracovník

(riešenie žiadosti o poskytovanie sociálnej služby, poskytovanie poradenstva vo veci posudzovania odkázanosti na sociálnu službu, evidencia podporných a terénnych sociálnych služieb)     

Mgr. Daniela Kuchťáková

Tel: spojovateľka 043 / 559 01 97 alebo 043 / 559 02 87  (kl. 105)

e-mail: kuchtakova@vuczilina.sk           

 

Úsek sociálnej práce

Mgr. Elena Jakubjaková –  vedúca úseku sociálnej práce

 e-mail: elena.jakubjakova@vuczilina.sk

            Mgr. Magdaléna Hrčkuľáková, asistent sociálnej práce

            e-mail: magdalena.hrckulakova@vuczilina.sk

            Bc. Dana Majchrová, asistent sociálnej práce

            e-mail: dana.majchrova@vuczilina.sk

           Mgr. Eva Mikolajčíková, sociálny pracovník

            e-mail: eva.mikolajcikova@vuczilina.sk

        

Úsek sociálnej rehabilitácie

Janka Žatkuľáková – vedúca úseku sociálnej rehabilitácie

e-mail: janka.zatkulakova@vuczilina.sk

           Lucia Klimčíková, inštruktor sociálnej rehabilitácie

           e-mail: ddnovot.terapeuti@vuczilina.sk

           Zuzana Durčáková, inštruktor sociálnej rehabilitácie

           e-mail: ddnovot.terapeuti@vuczilina.sk

 

Ošetrovateľsko-opatrovateľský úsek

Helena Antušáková – vedúca ošetrovateľsko-opatrovateľského úseku

e-mail: helena.antusakova@vuczilina.sk

             Ambulancia I. poschodie (ŠZ)

           e-mail: ddnovot.ambulancia1@vuczilina.sk

            Ambulancia II. poschodie (DSS)

           e-mail: ddnovot.ambulancia2@vuczilina.sk

          Ambulancia III. poschodie ( sestry Zdena Graňáková, Božena Serdelová)

           e-mail: ddnovot.ambulancia3@vuczilina.sk

          Albína Veselovská, rehabilitačný pracovník - masér

           e-mail: ddnovot.rehabilitacia@vuczilina.sk

 

Ekonomicko-prevádzkový úsek

Ing. Mária Kozáková – vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku

 e-mail: kozakova@vuczilina.sk

           Justína Klimčíková, referent mzdovej a personálnej agendy

           e-mail: klimcikova@vuczilina.sk

           Ing. Mária Patáková, personalista

 e-mail: maria.patakova@vuczilina.sk

           Marta Jakubjaková, samostatný odborný referent

           e-mail: jakubjakova@vuczilina.sk

           Anna Chromuľáková, finančný účtovník

           e-mail: anna.chromulakova@vuczilina.sk

          Helena Boleková, samostatný odborný referent

           e-mail: helena.bolekova@vuczilina.sk

 

Úsek stravovacej prevádzky

Mária Kondelová – vedúca úseku stravovacej prevádzky

e-mail: kondelova@vuczilina.sk

           Katarína Kovalčíková, nutričný terapeut

           e-mail: katarína.kovalcikova@vuczilina.sk

 

Úsek riaditeľa

           Štefan Serdel, vodič-kurič, údržbár

           e-mail: cssstudienka.udrzba@vuczilina.sk