novot novot novot

Kontakty:

Centrum sociálnych služieb STUDIENKA

029 55 Novoť 976

Tel: 043/559 01 97, 559 02 87

e-mail: css.studienka@vuczilina.sk

 

RIADITEĽ:
JUDr. Ing. Róbert Srogončík
Tel: 043/5590197, 5590287
e-mail: robert.srogoncik@vuczilina.sk

 

Úsek sociálnej práce

Mgr. Elena Jakubjaková – poverená vedením úseku sociálnej práce

 e-mail: elena.jakubjakova@vuczilina.sk

            Mgr. Magdaléna Hrčkuľáková , sociálny pracovník pre ZPS

            e-mail: magdalena.hrckulakova@vuczilina.sk

            Bc. Dana Majchrová, asistent sociálnej práce pre DSS

            e-mail: dana.majchrova@vuczilina.sk

        

Sociálny pracovník -  osoba zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby

(riešenie žiadosti o poskytovanie sociálnej služby, poskytovanie poradenstva vo veci posudzovania odkázanosti na sociálnu službu, evidencia podporných a terénnych sociálnych služieb)     

Mgr. Daniela Kuchťáková

Tel: 043 / 552 42 87; spojovateľka 043 / 559 01 97 alebo 043 / 559 02 87  (kl. 105)

e-mail: kuchtakova@vuczilina.sk                 

                     

Úsek sociálnej rehabilitácie

Janka Žatkuľáková – inštruktor sociálnej rehabilitácie,  poverená vedením úseku sociálnej rehabilitácie

e-mail: janka.zatkulakova@vuczilina.sk

           Lucia Klimčíková , inštruktor sociálnej rehabilitácie

           e-mail: ddnovot.terapeuti@vuczilina.sk

           Zuzana Durčáková , inštruktor pre rozvoj pracovných zručnosti

           e-mail: ddnovot.terapeuti@vuczilina.sk

 

Ošetrovateľsko-opatrovateľský úsek

Helena Antušáková – poverená vedením ošetrovateľsko-opatrovateľského úseku

e-mail: helena.antusakova@vuczilina.sk

            Ambulancia I. poschodie (ŠZ)

           e-mail: ddnovot.ambulancia1@vuczilina.sk

            Ambulancia II. poschodie (DSS)

           e-mail: ddnovot.ambulancia2@vuczilina.sk

          Ambulancia III. poschodie (zdravotné sestry Zdena Graňáková, Božena Serdelová)

           e-mail: ddnovot.ambulancia3@vuczilina.sk

          Mgr. Dominika Hanáčiková , fyzioterapeut

           e-mail: ddnovot.rehabilitacia@vuczilina.sk

 

Zdravotná sestra -  osoba zodpovedná za poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti

Mgr. Marta Prokopová

 e-mail: marta.prokopova@vuczilina.sk

 

Ekonomicko-prevádzkový úsek

Ing. Mária Kozáková – vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku

 e-mail: kozakova@vuczilina.sk

           Justína Klimčíková , referent mzdovej a personálnej agendy

           e-mail: klimcikova@vuczilina.sk

           Marta Jakubjaková , referent v účtovníctve

           e-mail: jakubjakova@vuczilina.sk

           Anna Chromuľáková , finančný účtovník

           e-mail: anna.chromulakova@vuczilina.sk

 

Úsek stravovacej prevádzky

Mária Kondelová – vedúca úseku stravovacej prevádzky

e-mail: kondelova@vuczilina.sk

           Katarína Kovalčíková , asistent liečebnej výživy, skladník

           e-mail: katarína.kovalcikova@vuczilina.sk

 

Úsek riaditeľa

           Štefan Serdel , vodič-kurič, údržbár

           e-mail: cssstudienka.udrzba@vuczilina.sk