novot novot novot

V zmysle plánu uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID-19 budete môcť svojich blízkych navštíviť  v čase:

 • od 11:00 do 13:00 (len počas  pracovných dni)
 • od 15:00 do 17:00 (každý deň)

Za dodržania nasledujúcich podmienok:

 • Termín návštevy (dátum a čas)  si musíte vopred dohodnúť  telefonicky počas  pracovných  dní na úseku sociálnej práce, minimálne deň vopred. Na telefónnom čísle 0905 966 814, 043/5590 197 alebo 5590 287.
 • Jedného prijímateľa smú navštíviť súčasne len dve osoby .
 • Prijímateľ môže mať návštevu len 1 x týždenne.
 • Návšteva nesmie trvať dlhšie ako 30 minút.
 • Preferovaným miestom na stretnutie s Vašim blízkym je areál zariadenia, v prípade zlého počasia priestor vyhradený pre návštevy (altánok, terasa, vstup do zariadenia, od 8.6.2020   aj miestnosť vyhradená pre návštevy).  Len vo výnimočných prípadoch bude možná návšteva na izbe prijímateľa  za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení.
 • Na stretnutí musíte mať vlastné ochranné rúško, použiť jednorazové rukavice resp. si musíte vydezinfikovať ruky.
 • Musíte strpieť meranie telesnej teploty,  zisťovanie karantény a cestovateľskej anamnézy (vyplniť dotazník alebo podpísať dennú evidenciu návštev)

NIE JE DOVOLENÉ PRINÁŠAŤ  BALÍČKY PRE SVOJICH BLÍZKYCH .

Z dôvodu dodržania odstupu medzi návštevami (min. 5m vo vonkajších priestoroch a  2m vo vnútorných priestoroch) maximálny počet návštev v rovnakom čase a pri dodržaní stanovených podmienok je 3.

Návšteva nie je povolená osobe, ktorá:

 • má telesnú teplotu  37,2° a vyššie
 • javí známky respiračného ochorenia (kašeľ, ťažkosti s dýchaním, bolesť svalov, celková únava a pod.)
 • je mladšia ako 15 rokov
 • je v karanténe alebo bola v styku s osobou v karanténe
 • bola v období predchádzajúcich 14 dni v zahraničí
 • bola v kontakte s osobou chorou na COVID-19 alebo podozrivou s ochorenia na COVID-19
 • nedodrží vyššie uvedené podmienky

Chceme Vás požiadať, ak sa u Vás kedykoľvek po dobu 14-dní po ukončení návštevy objavia príznaky nákazy ochorením COVID-19,aby ste nás o tom bezodkladne informovali na telefónnom čísle 0905 966 814; 043/5590 197 alebo 5590287.

 

Doporučujeme,  aby osoby, ktoré spadajú do rizikovej skupiny alebo osoby žijúce v spoločnej domácnosti s osobou v rizikovej skupine                (starší ľudia vo veku nad 60 rokov a viac, osoby s pľúcnou chorobou a s chronickým ochorením srdca a pľúc + ďalšie diagnózy, osoby so zníženou imunitou) zvážili návštevu nášho zariadenia.

 

Veríme, že pochopíte obmedzenia, ktoré sme nútení prijať v záujme ochrany Vášho zdravia a zdravia prijímateľov a zamestnancov zariadenia.

Ďakujeme.