novot novot novot

CSS STUDIENKA  poskytuje podľa registra poskytovateľov sociálnej služby pod číslom 18/2009/OSV:

a) celoročnú pobytovú sociálnu službu:

 • pre 13 prijímateľov sociálnej služby v zariadení pre seniorov,
 • pre 43 prijímateľov sociálnej služby v domove sociálnych služieb,
 • pre 43 prijímateľov sociálnej služby v špecializovanom zariadení.

b) týždennú pobytovú sociálnu službu:

 • pre 1 prijímateľa sociálnej služby v zariadení pre seniorov,
 • pre 1 prijímateľa sociálnej služby v domove sociálnych služieb,
 • pre 1 prijímateľa sociálnej služby v špecializovanom zariadení.

c) ambulantnú sociálnu službu:

 • pre 1 prijímateľa sociálnej služby v zariadení pre seniorov,
 • pre 1 prijímateľa sociálnej služby v domove sociálnych služieb,
 • pre 1 prijímateľa sociálnej služby v špecializovanom zariadení.

d) podpornú  sociálnu službu 

 • denné centrum pre 10 prijímateľov
 • stravovanie ( poskytovanie jedného hlavného jedla, obeda)

e) terénnu sociálnu službu - prepravná služba  v obci Novoť a jej okolí


Pre získanie informácií o počte prijímateľov sociálnej služby, voľných miestach a počte žiadateľov kliknite na jednotlivé odkazy.